رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش قابل توجه تعداد ازدواج‌ها در کشور

کاهش قابل توجه تعداد ازدواج‌ها در کشور مقایسه تعداد ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸

کاهش قابل توجه تعداد ازدواج‌ها در کشور

مقایسه تعداد ازدواج و طلاق‌های ثبت شده در کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸