رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور «افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه» به شعب تامین اجتماعی

دستور «افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه» به شعب تامین اجتماعی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری به شعب این سازمان در سراسر کشور اجرای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را ابلاغ کرد.

دستور «افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه» به شعب تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور دستور اداری به شعب این سازمان در سراسر کشور اجرای مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را ابلاغ کرد.