رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باتوجه به قطعی بودن نتیجه انتخابات، نظام با حذف رقبا خیلی هم گلی به سر رئیسی نزد

باتوجه به قطعی بودن نتیجه انتخابات، نظام با حذف رقبا خیلی هم گلی به سر رئیسی نزد صادق زیباکلام نوشت: حسابشو بریم، خیلی هم شورایِ محترم نگهبان، گُلی به سرِ آقای رئیسی نزد. ایشان به هرحال نامزدِ حکومت بودند و با توجه به عدمِ شرکت بخشهای زیادی از مردم در انتخابات، یقیناً پیروز میشدند بعید […]

باتوجه به قطعی بودن نتیجه انتخابات، نظام با حذف رقبا خیلی هم گلی به سر رئیسی نزد

صادق زیباکلام نوشت: حسابشو بریم، خیلی هم شورایِ محترم نگهبان، گُلی به سرِ آقای رئیسی نزد. ایشان به هرحال نامزدِ حکومت بودند و با توجه به عدمِ شرکت بخشهای زیادی از مردم در انتخابات، یقیناً پیروز میشدند

بعید میبود آمدن آقایان جهانگیری، سعید محمد، محسن هاشمی یا حتی شخص آقای علی لاریجانی خیلی چیزی را عوض میکرد. “به اسم بد نومی” و آبرو ریزیش نمی‌ارزید. اما نظام حتی دراین حد هم، حاضر نشد ریسک کند