رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعید محمد: نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است

سعید محمد: نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است بیانیه سعید محمد: حسب تکلیف در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری وارد شدم. تمام تلاش خود را نمودیم که بتوانیم با ورود ایده‌ها و روش‌های نو مبتنی بر علم و دانش روز در قالب حکمرانی هوشمند به مردم عزیز راه و روش جدیدی را عرضه کنیم. نظر شورای محترم نگهبان […]

سعید محمد: نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب است

بیانیه سعید محمد:

حسب تکلیف در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری وارد شدم.

تمام تلاش خود را نمودیم که بتوانیم با ورود ایده‌ها و روش‌های نو مبتنی بر علم و دانش روز در قالب حکمرانی هوشمند به مردم عزیز راه و روش جدیدی را عرضه کنیم.

نظر شورای محترم نگهبان برای همه فصل‌الخطاب و لازم الاجراست.

اصل برای ما تشکیل دولت انقلابی است و افراد فرع قضیه هستند، نباید عدم حضور اینجانب تاثیری در این دیدگاه مقدس داشته باشد.