رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انستیتو پاستور به فرانسوی‌ها نوید تابستانی بدون دغدغه‌های کرونایی داد

انستیتو پاستور به فرانسوی‌ها نوید تابستانی بدون دغدغه‌های کرونایی داد دانشمندان در انستیتو پاستور فرانسه همزمان با کاهش محدودیت های وضع شده برای سفرهای تفریحی می گویند شیوع ویروس کرونا در این کشور حداقل تا فصل پائیز «تحت کنترل» خواهد بود انستیتو پاستور فرانسه احتمال موج چهارم شیوع بیماری «کووید ۱۹» در این کشور طی […]

انستیتو پاستور به فرانسوی‌ها نوید تابستانی بدون دغدغه‌های کرونایی داد

دانشمندان در انستیتو پاستور فرانسه همزمان با کاهش محدودیت های وضع شده برای سفرهای تفریحی می گویند شیوع ویروس کرونا در این کشور حداقل تا فصل پائیز «تحت کنترل» خواهد بود

انستیتو پاستور فرانسه احتمال موج چهارم شیوع بیماری «کووید ۱۹» در این کشور طی چند ماه آینده را «تقریبا صفر» ارزیابی کرده است