رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیش‌بینی علی ربیعی از سیاست کشور در ۴ سال آینده

پیش‌بینی علی ربیعی از سیاست کشور در ۴ سال آینده سخنگوی دولت گفت: پیش‌بینی می‌کنم در آینده سیاسی ایران و به طور غلیظ در چهار سال آینده به سیاست رفاهی صدقه‌ای بازمی‌گردیم و این سیاست به طور جدی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دنبال می‌شود /همشهری

پیش‌بینی علی ربیعی از سیاست کشور در ۴ سال آینده

سخنگوی دولت گفت: پیش‌بینی می‌کنم در آینده سیاسی ایران و به طور غلیظ در چهار سال آینده به سیاست رفاهی صدقه‌ای بازمی‌گردیم و این سیاست به طور جدی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دنبال می‌شود /همشهری