رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیدار اعضای برجام (بدون ایران) با هیات آمریکایی

دیدار اعضای برجام (بدون ایران) با هیات آمریکایی سرپرست هیات روسی در مذاکرات برجام در وین: کشورهای شرکت کننده برجام (بدون ایران) امروز با هیات ایالات متحده دیدار کردند. ما در مذاکرات وین با تأکید ویژه بر جنبه های اجرایی توافقنامه آینده که در مرحله پیشرفته تدوین است، در مورد وضعیت فعلی امور تبادل نظر […]

دیدار اعضای برجام (بدون ایران) با هیات آمریکایی

سرپرست هیات روسی در مذاکرات برجام در وین:
کشورهای شرکت کننده برجام (بدون ایران) امروز با هیات ایالات متحده دیدار کردند.
ما در مذاکرات وین با تأکید ویژه بر جنبه های اجرایی توافقنامه آینده که در مرحله پیشرفته تدوین است، در مورد وضعیت فعلی امور تبادل نظر کردیم.