رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چراغ تالارها دوباره روشن می‌شود

چراغ تالارها دوباره روشن می‌شود طبق اعلام اتاق اصناف، تالارهای پذیرایی در همه شهرها با وضعیت قرمز، نارنجی و زرد با در نظر گرفتن فاصله ۳ متر برای هر صندلی و تامین فضای ۸متر مربع برای هرنفر در فضای باز و حداکثر با ۳۰ درصد ظرفیت، مجاز به فعالیت شدند. همچنین در خصوص فضای بسته […]

چراغ تالارها دوباره روشن می‌شود

طبق اعلام اتاق اصناف، تالارهای پذیرایی در همه شهرها با وضعیت قرمز، نارنجی و زرد با در نظر گرفتن فاصله ۳ متر برای هر صندلی و تامین فضای ۸متر مربع برای هرنفر در فضای باز و حداکثر با ۳۰ درصد ظرفیت، مجاز به فعالیت شدند.

همچنین در خصوص فضای بسته و مسقف تالارها(سالن) علاوه بر الزام رعایت دستورالعمل‌ها اعلام شده در فضای باز، رعایت محدودیت پذیرش مشتری در شهرهای قرمز حداکثر تا ۱۵ نفر ، نارنجی ۲۰نفر، زرد ۳۰ نفر و در شهر ها با شرایط آبی تا ۵۰ نفر لازم‌ و ضروری است.