رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسافری با چمدان های پر از مار و عقرب!

مسافری با چمدان های پر از مار و عقرب! سخنگوی گمرک: در پرواز ورودی از امارات، از مسافری از مبدا اولیه تایلند، تعداد ۳عدد ساک حاوی ۳۵بسته که در آن ۲۰۰مارمولک، مار، لاک پشت، عقرب و رتیل به وزن ۱۳کیلوگرم قرار داشتند، کشف شد. با هماهنگی های صورت گرفته با مقام قضایی، محموله غیرقانونی خزندگان […]

مسافری با چمدان های پر از مار و عقرب!

سخنگوی گمرک: در پرواز ورودی از امارات، از مسافری از مبدا اولیه تایلند، تعداد ۳عدد ساک حاوی ۳۵بسته که در آن ۲۰۰مارمولک، مار، لاک پشت، عقرب و رتیل به وزن ۱۳کیلوگرم قرار داشتند، کشف شد.

با هماهنگی های صورت گرفته با مقام قضایی، محموله غیرقانونی خزندگان با مسئولیت و تعهد مسافر مذکور و تا بازگرداندن به مبدا در انبارهای گمرک نگهداری می‌شوند و حق ورود به کشور را نخواهند داشت تا در اولین فرصت مجددا به تایلند برگردانده شوند.