رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سالانه ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران!

سالانه ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران! مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت:طرح غربالگری ناباروری در ۶ شهر کشور به‌صورت پایلوت در دست اجراست. آخرین برآوردی که از سقط جنین غیرقانونی داریم این است که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود.

سالانه ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران!

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت:طرح غربالگری ناباروری در ۶ شهر کشور به‌صورت پایلوت در دست اجراست.

آخرین برآوردی که از سقط جنین غیرقانونی داریم این است که سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود.