رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشف فساد مالی در برق منطقه‌ای استان البرز

کشف فساد مالی در برق منطقه‌ای استان البرز رئیس کل دادگستری استان البرز:در پرونده مدیران شرکت برق استان البرز، مدیرعامل سابق برق منطقه‌ای استان البرز بازداشت شده است. اتهامات این پرونده مالی است و متهمان این پرونده ۱۰ نفر هستند که بازداشت شدند و برخی با تامین وثیقه متناسب با انجام تحقیقات اولیه آزاد هستند.

کشف فساد مالی در برق منطقه‌ای استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز:در پرونده مدیران شرکت برق استان البرز، مدیرعامل سابق برق منطقه‌ای استان البرز بازداشت شده است.

اتهامات این پرونده مالی است و متهمان این پرونده ۱۰ نفر هستند که بازداشت شدند و برخی با تامین وثیقه متناسب با انجام تحقیقات اولیه آزاد هستند.