رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرتضی حیدری مجری مناظره‌های انتخاباتی شد

مرتضی حیدری مجری مناظره‌های انتخاباتی شد آقای قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از انتخاب آقای مرتضی حیدری به عنوان مجری مناظره‌های انتخاباتی خبر داد.

مرتضی حیدری مجری مناظره‌های انتخاباتی شد

آقای قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از انتخاب آقای مرتضی حیدری به عنوان مجری مناظره‌های انتخاباتی خبر داد.