رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب افرادی خاص رفته است

رئیسی: ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب افرادی خاص رفته است سید ابراهیم رئیسی در برنامه «دومین گام» رادیو اقتصاد گفت: در ۸ سال گذشته قیمت خودرو ۷ برابر، قیمت گوشت ۵ برابر، قیمت مسکن ۷ برابر افزایش پیدا کرده و ارزش پول ملی نیز افت کرده است. ما باید جلوی خلق پول را بگیریم زیرا […]

رئیسی: ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب افرادی خاص رفته است

سید ابراهیم رئیسی در برنامه «دومین گام» رادیو اقتصاد گفت: در ۸ سال گذشته قیمت خودرو ۷ برابر، قیمت گوشت ۵ برابر، قیمت مسکن ۷ برابر افزایش پیدا کرده و ارزش پول ملی نیز افت کرده است.

ما باید جلوی خلق پول را بگیریم زیرا نقدینگی سیل بنیان‌کن است. ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب افراد خاصی، به تعداد انگشتان دست، رفته است.

دولت پرهزینه اداره می‌شود. اگر تولید و اشتغال رونق پیدا کند، موجب کاهش جرم خواهد شد.