رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نام موسسه رازی در بین ۳۷ واکسن‌ساز معتبر جهان

نام موسسه رازی در بین ۳۷ واکسن‌ساز معتبر جهان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درگزارشی درباره واکسن های کرونا ، از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به عنوان یکی از ۳۷ شرکت برتر جهان نام برد .

نام موسسه رازی در بین ۳۷ واکسن‌ساز معتبر جهان

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درگزارشی درباره واکسن های کرونا ، از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به عنوان یکی از ۳۷ شرکت برتر جهان نام برد .