رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اثربخشی ۹۷ درصدی واکسن چینی در کاهش مرگ و میر کرونا

اثربخشی ۹۷ درصدی واکسن چینی در کاهش مرگ و میر کرونا نتایج یک مطالعه تازه در اروگوئه حاکی از آن است که واکسن کروناویروس کروناواک می تواند خطر مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ را تا ۹۷ درصد کاهش دهد.

اثربخشی ۹۷ درصدی واکسن چینی در کاهش مرگ و میر کرونا

نتایج یک مطالعه تازه در اروگوئه حاکی از آن است که واکسن کروناویروس کروناواک می تواند خطر مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-۱۹ را تا ۹۷ درصد کاهش دهد.