رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مرزهای ترکیه به روی مسافران بسته است

مرزهای ترکیه به روی مسافران بسته است سخنگوی گمرک: با وجود تصمیم ترکیه برای بازگشایی مرزهای زمینی برای مسافران ایرانی، هنوز تصمیمی از سوی ستاد کرونا برای بازگشایی مرزهای ایران و ترکیه برای تردد مسافران گرفته نشده است

مرزهای ترکیه به روی مسافران بسته است

سخنگوی گمرک: با وجود تصمیم ترکیه برای بازگشایی مرزهای زمینی برای مسافران ایرانی، هنوز تصمیمی از سوی ستاد کرونا برای بازگشایی مرزهای ایران و ترکیه برای تردد مسافران گرفته نشده است