رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون اساتید و دانشجویان از مرداد

واکسیناسیون اساتید و دانشجویان از مرداد سخنگوی وزارت بهداشت: احتمالاً می‌توانیم در مرداد ماه برنامه واکسیناسیون اساتید و دانشجویان را با توجه به واکسن‌های موجود آغاز کنیم./تسنیم

واکسیناسیون اساتید و دانشجویان از مرداد

سخنگوی وزارت بهداشت: احتمالاً می‌توانیم در مرداد ماه برنامه واکسیناسیون اساتید و دانشجویان را با توجه به واکسن‌های موجود آغاز کنیم./تسنیم