رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روال قانونی پرونده حمید صفت در حال انجام است

روال قانونی پرونده حمید صفت در حال انجام است حسین شاهرخی، وکیل حمید صفت: چند روزی است که برخی سایت‌های خبری اخبار مختلفی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حقوقی موکلم حمید صفت منتشر می‌کنند که این اخبار صحت ندارد. پرونده حمید صفت در تاریخ ٢٣ / ١٢ / ١٣٩٩ منتهی به صدور حکم قصاص […]

روال قانونی پرونده حمید صفت در حال انجام است

حسین شاهرخی، وکیل حمید صفت: چند روزی است که برخی سایت‌های خبری اخبار مختلفی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حقوقی موکلم حمید صفت منتشر می‌کنند که این اخبار صحت ندارد.

پرونده حمید صفت در تاریخ ٢٣ / ١٢ / ١٣٩٩ منتهی به صدور حکم قصاص از شعبه ١٠ دادگاه کیفری یک استان تهران شد اما بنا بر مستندات، دلایل و مدارک موجود اعتراض و فرجام خواهی در مهلت مقرر به عمل آمد که رأی دادگاه در دیوان عالی کشور نقض و قتل غیر عمد تشخیص داده شد.

هنوز هیچ خبر و یا اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است.