رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس دیوان عدالت اداری: رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان الزامی است

رئیس دیوان عدالت اداری: رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان الزامی است حجت الاسلام و المسلمین مصدق: باتوجه به صدور آراء لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۴ مورخ ۹۴/۱/۱۳ و ۱۳۲۸ مورخ ۹۳/۸/۱۹ و ۱۳۰۶ مورخ ۹۸/۶/۲۶ و پیگیری‌های به عمل آمده و تصویب مصوبه شماره ۱۹۷۲۶ ت ۵۸۶۱۳-هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ […]

رئیس دیوان عدالت اداری: رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان الزامی
است

حجت الاسلام و المسلمین مصدق:

باتوجه به صدور آراء لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۴ مورخ ۹۴/۱/۱۳ و ۱۳۲۸ مورخ ۹۳/۸/۱۹ و ۱۳۰۶ مورخ ۹۸/۶/۲۶ و پیگیری‌های به عمل آمده و تصویب مصوبه شماره ۱۹۷۲۶ ت ۵۸۶۱۳-هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیات وزیران، مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه افزایش یافته است و ضرورتی به طرح شکایت در این خصوص در دیوان عدالت اداری وجود ندارد