رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرزندکشی اینبار در تبریز!

فرزندکشی اینبار در تبریز! تنها ۱۲ روز از مرگ تاسف بار بابک خرمدین، کارگردان سینمای ایران، به دست پدر و مادرش گذشته است که این بار شاهد قتل فرزندی دیگر در تبریز به دست مادرش هستیم یک زن در تبریز پسر جوانش را که متاهل و صاحب یک فرزند بود، به دلیل نگرانی ناشی از […]

فرزندکشی اینبار در تبریز!

تنها ۱۲ روز از مرگ تاسف بار بابک خرمدین، کارگردان سینمای ایران، به دست پدر و مادرش گذشته است که این بار شاهد قتل فرزندی دیگر در تبریز به دست مادرش هستیم

یک زن در تبریز پسر جوانش را که متاهل و صاحب یک فرزند بود، به دلیل نگرانی ناشی از «اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی» او به قتل رساند!

او به پایگاه خبری نصر گفته: یاشار، جگر گوشه‌ام را کشتم، اما دیگر خیالم راحت است که عروس و نوه‌ام در آرامش زندگی خواهند کرد! /نصرنیوز