رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ارسال لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» به مجلس

ارسال لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» به مجلس معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری: رییس جمهور لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. انشالله مجلس تسریع کند.

ارسال لایحه «تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» به مجلس

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری: رییس جمهور لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی شامل تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که معروف به لایحه «رومینا» است را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. انشالله مجلس تسریع کند.