رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش اینستاگرامی همتی در واکنش به برکناری از سمت ریاست کل بانک مرکزی

واکنش اینستاگرامی همتی در واکنش به برکناری از سمت ریاست کل بانک مرکزی: به خاطر دفاع روحانی از برجام، مدیون ایشانم

واکنش اینستاگرامی همتی در واکنش به برکناری از سمت ریاست کل بانک مرکزی: به خاطر دفاع روحانی از برجام، مدیون ایشانم