رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت‌نام بیش از ۵۰ هزار دیابتی برای دریافت انسولین قلمی

ثبت‌نام بیش از ۵۰ هزار دیابتی برای دریافت انسولین قلمی؛ تاکنون رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزرات بهداشت: در ماه‌های آینده به مرور فقط به کسانی انسولین قلمی تعلق می‌گیرد که در سامانه ثبت اطلاعات شده باشند. تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در این برنامه ثبت‌نام کرده‌اند.

ثبت‌نام بیش از ۵۰ هزار دیابتی برای دریافت انسولین قلمی؛ تاکنون

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزرات بهداشت:

در ماه‌های آینده به مرور فقط به کسانی انسولین قلمی تعلق می‌گیرد که در سامانه ثبت اطلاعات شده باشند.

تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در این برنامه ثبت‌نام کرده‌اند.