رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه معیشتی خرداد امشب واریز می‌شود

یارانه معیشتی خرداد امشب واریز می‌شود نوزدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امشب ( ۱۰ خرداد) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

یارانه معیشتی خرداد امشب واریز می‌شود

نوزدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امشب ( ۱۰ خرداد) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.