رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اظهارات احمدی‌نژاد غیرواقعی و در راستای تشویش اذهان عمومی است

اظهارات احمدی‌نژاد غیرواقعی و در راستای تشویش اذهان عمومی است وزارت اطلاعات: با توجه به تعریضات صورت گرفته از سوی آقای احمدی نژاد نسبت به اقدامات وزارت اطلاعات به استحضار مردم شریف ایران می رساند اظهارات مذکورغیرواقعی و در راستای تشویش اذهان عمومی می باشد. در شرایط کنونی براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، تقویت امنیت […]

اظهارات احمدی‌نژاد غیرواقعی و در راستای تشویش اذهان عمومی است

وزارت اطلاعات:

با توجه به تعریضات صورت گرفته از سوی آقای احمدی نژاد نسبت به اقدامات وزارت اطلاعات به استحضار مردم شریف ایران می رساند اظهارات مذکورغیرواقعی و در راستای تشویش اذهان عمومی می باشد.

در شرایط کنونی براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، تقویت امنیت و وحدت ملی و مشارکت حداکثری در انتخابات و عدم ایجاد زمینه سوء استفاده دشمنان، از ضروریات مسلم نظام می باشد.

پاسخ مقتضی به ادعاهای مغایر با واقعیات امنیتی در زمان مناسب اعلام خواهد شد./ایرنا