رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست همتی از رییسی

درخواست همتی از رییسی: حالا که به توییتر آمدید، فردا صبح دستور رفع فیلتر آن را صادر کنید

درخواست همتی از رییسی: حالا که به توییتر آمدید، فردا صبح دستور رفع فیلتر آن را صادر کنید