رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آنچلوتی سرمربی رئال مادرید شد

آنچلوتی سرمربی رئال مادرید شد کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی تیم اورتون بار دیگر به عنوان سرمربی رئال‌مادرید به اسپانیا برگشت او تا سال ۲۰۲۴ سرمربی رئال‌مادرید خواهد بود

آنچلوتی سرمربی رئال مادرید شد

کارلو آنچلوتی، سرمربی ایتالیایی تیم اورتون بار دیگر به عنوان سرمربی رئال‌مادرید به اسپانیا برگشت

او تا سال ۲۰۲۴ سرمربی رئال‌مادرید خواهد بود