رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حریق در یکی از شناورهای پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی ارتش

حریق در یکی از شناورهای پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی ارتش شناور پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی که چند روز قبل عازم ماموریت دریانوردی آموزشی در آبهای آزاد شده بود، ساعاتی قبل در حوالی بندر جاسک در یکی از سامانه‌ها دچار حریق شد که با حضور تیم کنترل صدمات ناو، ضمن مبارزه با حریق تمامی کارکنان تحت […]

حریق در یکی از شناورهای پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی ارتش

شناور پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی که چند روز قبل عازم ماموریت دریانوردی آموزشی در آبهای آزاد شده بود، ساعاتی قبل در حوالی بندر جاسک در یکی از سامانه‌ها دچار حریق شد که با حضور تیم کنترل صدمات ناو، ضمن مبارزه با حریق تمامی کارکنان تحت آموزش به سلامت از ناو پیاده و به ساحل منتقل شدند

این سانحه تلفات جانی نداشته است