رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان جهانی بهداشت واکسن چینی “سینوواک” را تایید کرد

سازمان جهانی بهداشت واکسن چینی “سینوواک” را تایید کرد سازمان جهانی بهداشت مجوز استفاده اضطراری از واکسن کروناویروس “سینوواک” را صادر کرد. این دومین واکسن چینی است که مورد تایید این سازمان قرار گرفته است.

سازمان جهانی بهداشت واکسن چینی “سینوواک” را تایید کرد

سازمان جهانی بهداشت مجوز استفاده اضطراری از واکسن کروناویروس “سینوواک” را صادر کرد.

این دومین واکسن چینی است که مورد تایید این سازمان قرار گرفته است.