رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وقوع احتمالی پیک پنجم با کرونای هندی

وقوع احتمالی پیک پنجم با کرونای هندی دبیر کمیته علمی کشوری کووید-۱۹: پیش‌بینی ما این است که در صورت وقوع پیک پنجم کرونا این پیک با نوع هندی خواهد بود؛ بنابراین اینکه بگوییم چون واکسن زدم پس ماسک را کنار بگذارم امکان پذیر نیست.

وقوع احتمالی پیک پنجم با کرونای هندی

دبیر کمیته علمی کشوری کووید-۱۹:

پیش‌بینی ما این است که در صورت وقوع پیک پنجم کرونا این پیک با نوع هندی خواهد بود؛ بنابراین اینکه بگوییم چون واکسن زدم پس ماسک را کنار بگذارم امکان پذیر نیست.