رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه ۵۰۰ خودروی غیربومی با ورود به مازندران

جریمه ۵۰۰ خودروی غیربومی با ورود به مازندران سرپرست پلیس راه مازندران از همکاری مردم در سفر نکردن به این استان با اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قدرددانی کرد و گفت که طی ۲۴ ساعت گذشته تنها ۵۰۰ دستگاه خودروی متخلف به خاطر ورود غیرمجاز به استان جریمه شدند.

جریمه ۵۰۰ خودروی غیربومی با ورود به مازندران

سرپرست پلیس راه مازندران از همکاری مردم در سفر نکردن به این استان با اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قدرددانی کرد و گفت که طی ۲۴ ساعت گذشته تنها ۵۰۰ دستگاه خودروی متخلف به خاطر ورود غیرمجاز به استان جریمه شدند.