رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انصراف ۱۰ هزار نفر از خدمه المپیک به دلیل ترس از کرونا

انصراف ۱۰ هزار نفر از خدمه المپیک به دلیل ترس از کرونا هزاران نفر از خدمه داوطلب برای المپیک ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا در هفته های اخیر از حضور این رقابت انصراف دادند. ۸۰ هزار نفر برای کار کردن در مسابقات المپیک تاکنون در ژاپن داوطلب شده‌اند که طبق گزارش‌ها نزدیک به ۱۰ […]

انصراف ۱۰ هزار نفر از خدمه المپیک به دلیل ترس از کرونا

هزاران نفر از خدمه داوطلب برای المپیک ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا در هفته های اخیر از حضور این رقابت انصراف دادند.

۸۰ هزار نفر برای کار کردن در مسابقات المپیک تاکنون در ژاپن داوطلب شده‌اند که طبق گزارش‌ها نزدیک به ۱۰ هزار نفر آنان از شرکت در این مراسم انصراف داده اند.

توشیرو موتو، مدیر اجرایی کمیته برنامه ریزی المپیک به رسانه‌های ژاپنی گفته که انصراف این کارکنان تاثیری روی مسابقات نخواهد گذاشت و به دلیل اینکه تماشاگری خارجی در این رقابت دیگر حاضر نخواهد بود، ژاپن می‌تواند با همان مقدار خدمه نیز المپیک را آغاز کند.

البته اگر تعداد انصراف دهندگان از رقابت های المپیک بیشتر شود می‌تواند در روند برنامه ریزی و اجرای مسابقات اختلال ایجاد شود زیرا این افراد کمک فراوانی به المپیک خواهند کرد.