رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صحبت‌های رهبری تاثیری در نتیجه اعلام شده از سوی شورای نگهبان ندارد

صحبت‌های رهبری تاثیری در نتیجه اعلام شده از سوی شورای نگهبان ندارد معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبری: تعریض رهبرانقلاب به جفا و ظلم به برخی نامزدها در جریان احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری، متوجه شورای محترم نگهبان نیست و تاثیری در نتیجه اعلام شده از سوی این شورا ندارد

صحبت‌های رهبری تاثیری در نتیجه اعلام شده از سوی شورای نگهبان ندارد

معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبری: تعریض رهبرانقلاب به جفا و ظلم به برخی نامزدها در جریان احراز صلاحیت برای ریاست جمهوری، متوجه شورای محترم نگهبان نیست و تاثیری در نتیجه اعلام شده از سوی این شورا ندارد