رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قهرمانی فصیحی در رقابت‌های بین‌المللی ترکیه

قهرمانی فصیحی در رقابت‌های بین‌المللی ترکیه بانوی دونده سرعت کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه در ماده ۱۰۰ متر با ثبت حد نصاب ۱۱.۶۶ ثانیه در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان شد

قهرمانی فصیحی در رقابت‌های بین‌المللی ترکیه

بانوی دونده سرعت کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی ترکیه در ماده ۱۰۰ متر با ثبت حد نصاب ۱۱.۶۶ ثانیه در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان شد