رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات ثبت نام و نحوه دریافت انسولین قلمی اعلام شد

جزئیات ثبت نام و نحوه دریافت انسولین قلمی اعلام شد طرح سرشماری و ثبت بیماران دیابتی در سامانه “مدیریت بیماری‌های نادر” با هدف دسترسی به آمار به روز بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین قلمی به منظور برآورد دارو و خدمات مورد نیاز این بیماران از ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز شده است. در این طرح اطلاعات […]

جزئیات ثبت نام و نحوه دریافت انسولین قلمی اعلام شد

طرح سرشماری و ثبت بیماران دیابتی در سامانه “مدیریت بیماری‌های نادر” با هدف دسترسی به آمار به روز بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین قلمی به منظور برآورد دارو و خدمات مورد نیاز این بیماران از ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز شده است.

در این طرح اطلاعات تمامی بیماران مصرف کننده انسولین قلمی ثبت و حواله انسولین بدون درج داروخانه صادر می‌شود. در نتیجه بیمار هر ماه با در دست داشتن نسخه دارویی و مراجعه به داروخانه محدوده سکونت می‌تواند نسبت به دریافت سهمیه انسولین خود اقدام کند.