رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت نام دوباره مسکن ملی از ۱۷ خرداد

آغاز ثبت نام دوباره مسکن ملی از ۱۷ خرداد معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی: تسهیلات مسکن ملی از ۱۰۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. هیچ ثبت‌نام جدیدی برای مسکن ملی در استان تهران نداریم و با تامین زمین در سایر شهر‌ها ثبت‌نام مسکن ملی از ۱۷ خرداد در برخی […]

آغاز ثبت نام دوباره مسکن ملی از ۱۷ خرداد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
تسهیلات مسکن ملی از ۱۰۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

هیچ ثبت‌نام جدیدی برای مسکن ملی در استان تهران نداریم و با تامین زمین در سایر شهر‌ها ثبت‌نام مسکن ملی از ۱۷ خرداد در برخی از شهر‌ها آغاز خواهد شد.