رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حق لاریجانی ستانده شد؛ اما حقوق‌هزاران رد صلاحیت شده دیگر چی؟

حق لاریجانی ستانده شد؛ اما حقوق‌هزاران رد صلاحیت شده دیگر چی؟ صادق زیباکلام نوشت: ردِصلاحیتِ آقای دکتر علی‌لاریجانی بیانگر آنست که اعتراضاتی که به شورای نگهبان مبنی بر قانونمدار نبودن، بی‌ضابطه عمل کردن و پاسخگو نبودن وارد میشود خیلی هم بیراه نیستند اینکه شورایِ نگهبان اساساً پاسخ مشخص و روشنی به ردِ صلاحیت‌شده ها نمیدهد، […]

حق لاریجانی ستانده شد؛ اما حقوق‌هزاران رد صلاحیت شده دیگر چی؟

صادق زیباکلام نوشت: ردِصلاحیتِ آقای دکتر علی‌لاریجانی بیانگر آنست که اعتراضاتی که به شورای نگهبان مبنی بر قانونمدار نبودن، بی‌ضابطه عمل کردن و پاسخگو نبودن وارد میشود خیلی هم بیراه نیستند

اینکه شورایِ نگهبان اساساً پاسخ مشخص و روشنی به ردِ صلاحیت‌شده ها نمیدهد، مبین آنست که در بسیاری از موارد تعیین صلاحیتها با ملاحظات سیاسی صورت میگیرند. اساساً نفسِ نظارتِ استصوابی در تناقضی آشکار با ابتدائی‌ترین اصول یک انتخابات آزاد است

ایکاش جناب آقای دکتر علی لاریجانی نه بواسطه برخوردی که با ایشان شد، بلکه بعنوان اعتراض به پایمال شدن حقوق اساسی هزاران شهروندی که میخواسته‌اند در انتخابات شرکت کنند، اما شورای محترم نگهبان این حق را از آنان سلب نموده و آنها در جایگاه آقای لاریجانی قرار نداشتند تا نظام از حقوق شان دفاع نماید، در این انتخابات شرکت نمیکردند