رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس فتا: کاربرفروشی برای انتخابات جرم است

پلیس فتا: کاربرفروشی برای انتخابات جرم است معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا: اضافه کردن اجباری کاربری به کانال و گروه های انتخاباتی جرم است. زمانی که تعداد کاربران در این گروه‌ها از چند ده هزار نفر به بالا افزایش یافت، این گروه‌ها یا کانال‌ها فروخته می‌شود که این کار هم جرمی دیگر است.

پلیس فتا: کاربرفروشی برای انتخابات جرم است

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا:
اضافه کردن اجباری کاربری به کانال و گروه های انتخاباتی جرم است.

زمانی که تعداد کاربران در این گروه‌ها از چند ده هزار نفر به بالا افزایش یافت، این گروه‌ها یا کانال‌ها فروخته می‌شود که این کار هم جرمی دیگر است.