رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زراعت چوب در کشور دوباره رونق گرفت

زراعت چوب در کشور دوباره رونق گرفت مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگل‌ها: افزایش نرخ ارز و ممنوع شدن برداشت چوب از جنگ‌های کشور باعث شده که زراعت چوب دوباره فعالیت اقتصادی شود و استقبال خوبی از آن شده است. بهره‌برداران از طرح زراعت چوب، ۹۰ میلیون تومان سود خالص در هر هکتار کسب می‌کنند.

زراعت چوب در کشور دوباره رونق گرفت

مدیر طرح زراعت چوب سازمان جنگل‌ها:

افزایش نرخ ارز و ممنوع شدن برداشت چوب از جنگ‌های کشور باعث شده که زراعت چوب دوباره فعالیت اقتصادی شود و استقبال خوبی از آن شده است.

بهره‌برداران از طرح زراعت چوب، ۹۰ میلیون تومان سود خالص در هر هکتار کسب می‌کنند.