رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوز چین برای تزریق واکسن کرونا به کودکان سه ساله

مجوز چین برای تزریق واکسن کرونا به کودکان سه ساله چین از تأیید واکسن ویروس «سینوواک» کرونا برای کودکان سه ساله خبر داد. چین نخستین کشوری است که مجوز استفاده از واکسن کرونا را برای کودکان سه ساله صادر کرده است.

مجوز چین برای تزریق واکسن کرونا به کودکان سه ساله

چین از تأیید واکسن ویروس «سینوواک» کرونا برای کودکان سه ساله خبر داد.

چین نخستین کشوری است که مجوز استفاده از واکسن کرونا را برای کودکان سه ساله صادر کرده است.