رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکسیناسیون دانشگاهیان از مرداد و شهریور

واکسیناسیون دانشگاهیان از مرداد و شهریور معاون وزیر علوم: در صورتی که واکسیناسیون انجام شود، دانشگاه‌ها آمادگی آموزش حضوری را دارند. خاکی صدیق: اولویت اول وزیر علوم سلامت دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه و پس از آن برگزاری دوره‌های حضوری و ترکیبی (حضوری، مجازی) اولویت سال تحصیلی جدید است.

واکسیناسیون دانشگاهیان از مرداد و شهریور

معاون وزیر علوم: در صورتی که واکسیناسیون انجام شود، دانشگاه‌ها آمادگی آموزش حضوری را دارند.

خاکی صدیق: اولویت اول وزیر علوم سلامت دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه و پس از آن برگزاری دوره‌های حضوری و ترکیبی (حضوری، مجازی) اولویت سال تحصیلی جدید است.