رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادامه واکسیناسیون در انتظار محموله های جدید

ادامه واکسیناسیون در انتظار محموله های جدید گزارش‌های به‌دست آمده ازبرخی استان‌ها، از پایان ذخایر برخی واکسن کرونا یا اتمام آن در چند روز آینده حکایت دارد. گروهی که دوز اول واکسن را تزریق کرده‌اند و زمان تزریق دوز دوم‌شان طولانی شده، نگران ایمنی ایجاد شده بدن‌شان هستند. در این شرایط، برخی پیشنهاد استفاده از […]

ادامه واکسیناسیون در انتظار محموله های جدید

گزارش‌های به‌دست آمده ازبرخی استان‌ها، از پایان ذخایر برخی واکسن کرونا یا اتمام آن در چند روز آینده حکایت دارد.

گروهی که دوز اول واکسن را تزریق کرده‌اند و زمان تزریق دوز دوم‌شان طولانی شده، نگران ایمنی ایجاد شده بدن‌شان هستند. در این شرایط، برخی پیشنهاد استفاده از واکسن‌های ترکیبی را می‌دهند؛ یعنی دوز اول و دوم از ۲شرکت متفاوت تولید‌کننده واکسن تزریق شود.

حمید سوری، رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا: فاصله زیاد میان تزریق دوز اول و دوم، اثر بخشی دوز اول را از بین می برد. مهم نیست دوز اول و دوم واکسن کرونا از یک شرکت باشند، اما باید از یک پلتفرم باشند.

امیرعلی فریدون‌فر، رئیس مرکز بهداشت شرق تهران: ورود محموله‌ها با تأخیر مواجه شده است و واکسن سینوفارم دیگر موجود نیست؛ به همین دلیل تزریق دوم آن فعلا انجام نمی‌شود. البته تأخیر چند روزه در تزریق دوز دوم، تأثیری در ایمنی‌زایی ایجاد نمی‌کند./همشهری