رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اخطار قطع برق به هتل‌ها داده شد

اخطار قطع برق به هتل‌ها داده شد رییس جامعه هتلداران ایران از اخطارِ قطع برق به هتل‌ها در صورت کاهش ندادن بار مصرف تا ۵۰ درصد خبر داد.

اخطار قطع برق به هتل‌ها داده شد

رییس جامعه هتلداران ایران از اخطارِ قطع برق به هتل‌ها در صورت کاهش ندادن بار مصرف تا ۵۰ درصد خبر داد.