رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۴۹۰۷ بیمار جدید

فوت ۱۲۰ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۴۹۰۷ بیمار جدید