رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق واکسن به بیش از ۸۳۸ هزار نفر در استان تهران

تزریق واکسن به بیش از ۸۳۸ هزار نفر در استان تهران / نگرانی ازابتلاء عوامل اجرایی انتخابات به کرونا استاندار تهران: ۷۵ مرکز برای تزریق واکسن کرونا در تهران فعالیت می‌کنند. تاکنون ۸۳۸ هزار و ۳۰۰ تفر یعنی تقریبا معادل ۵.۸ جمعیت استان واکسینیه شدند که در مقایسه با میناگین جمعیت کشور که ۵.۷ درصد […]

تزریق واکسن به بیش از ۸۳۸ هزار نفر در استان تهران / نگرانی ازابتلاء عوامل اجرایی انتخابات به کرونا

استاندار تهران:

۷۵ مرکز برای تزریق واکسن کرونا در تهران فعالیت می‌کنند.

تاکنون ۸۳۸ هزار و ۳۰۰ تفر یعنی تقریبا معادل ۵.۸ جمعیت استان واکسینیه شدند که در مقایسه با میناگین جمعیت کشور که ۵.۷ درصد است.

استان تهران یک دهم درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

نگرانی در مورد عوامل اجرایی انتخابات به لحاظ سلامت و ابتلا به کرونا وجود دارد.

در مورد کاهش این عوامل و همچنین کاهش ناظرین کاندیداها سرصندوق‌ها موضوعی مطرح و مقرر شد در قرارگاه و کمیته امنیتی ستاد مقابله با کرونا مطرح شود تا اطمینانی برای عوامل اجرایی ایجاد شود.