رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ بیکاری به ۹.۴ درصد رسید/ نقدینگی از ۳ هزار میلیارد تومان عبور کرد

نرخ بیکاری به ۹.۴ درصد رسید/ نقدینگی از ۳ هزار میلیارد تومان عبور کرد گزیده‌ آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی سال ۹۹ با رشد ۴۰.۶ درصدی از ۳ هزار هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. در این آمارها، نرخ بیکاری سه ماهه سوم سال ۹۹ توسط بانک مرکزی ۹.۴ […]

نرخ بیکاری به ۹.۴ درصد رسید/ نقدینگی از ۳ هزار میلیارد تومان عبور کرد

گزیده‌ آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی سال ۹۹ با رشد ۴۰.۶ درصدی از ۳ هزار هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

در این آمارها، نرخ بیکاری سه ماهه سوم سال ۹۹ توسط بانک مرکزی ۹.۴ درصد گزارش شده است.