رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قارچ گران شد

قارچ گران شد رجبی، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی: با توجه به افزایش بی رویه قیمت نهاده‌های تولید و عدم صرفه اقتصادی فروش برای برخی واحدها، تولید قارچ در سطح کشور ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است. قیمت قارچ ۲۵ درصد افزایش داشته است، علی رغم افزایش ۲۵ درصدی اما نرخ فروش جوابگوی […]

قارچ گران شد

رجبی، رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی:

با توجه به افزایش بی رویه قیمت نهاده‌های تولید و عدم صرفه اقتصادی فروش برای برخی واحدها، تولید قارچ در سطح کشور ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

قیمت قارچ ۲۵ درصد افزایش داشته است، علی رغم افزایش ۲۵ درصدی اما نرخ فروش جوابگوی هزینه‌های تولید نیست که امیدواریم قیمت نهایی تا پایان خرداد اعلام شود.