رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غریب آبادی، نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین المللی: آژانس از دستور کار سیاسی فاصله بگیرد.

غریب آبادی، نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین المللی(در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی): آژانس از دستور کار سیاسی فاصله بگیرد. مواضع «گروسی» حاکی از رویکرد یکطرفه دبیرخانه آژانس در برابر تعاملاتش با ایران است. این رویکرد می‌تواند به مانعی برای تعاملات آتی بین دو طرف تبدیل شود. گزارش آژانس با […]

غریب آبادی، نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین المللی(در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی):

آژانس از دستور کار سیاسی فاصله بگیرد.

مواضع «گروسی» حاکی از رویکرد یکطرفه دبیرخانه آژانس در برابر تعاملاتش با ایران است.

این رویکرد می‌تواند به مانعی برای تعاملات آتی بین دو طرف تبدیل شود.

گزارش آژانس با سوابق همکاری بین ایران و آژانس سازگاری و همخوانی ندارد.

آژانس باید موضعی شفاف در برابر تهدید هسته‌ای رژیم صهیونیستی و بیرون ماندن این رژیم از معاهده عدم اشاعه اتخاذ کند.