رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذری جهرمی: مناظره دوم بدتر از مناظره اول!

آذری جهرمی: مناظره دوم بدتر از مناظره اول! وزیر ارتباطات در کانال تلگرام خود نوشت: مناظره دوم بدتر از مناظره اول؛ اینقدر بی‌کیفیت که صدای برخی از کاندیداها هم درآمد البته به نظرم این روند، مطلوب عده‌ای محدود است؛ امیدی هم ندارم که اصلاح شود پس نخواهم گفت امیدوارم روند اصلاح شود

آذری جهرمی: مناظره دوم بدتر از مناظره اول!

وزیر ارتباطات در کانال تلگرام خود نوشت: مناظره دوم بدتر از مناظره اول؛ اینقدر بی‌کیفیت که صدای برخی از کاندیداها هم درآمد

البته به نظرم این روند، مطلوب عده‌ای محدود است؛ امیدی هم ندارم که اصلاح شود پس نخواهم گفت امیدوارم روند اصلاح شود