رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابقای گوترش به سمت دبیرکلی سازمان ملل

ابقای گوترش به سمت دبیرکلی سازمان ملل اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی که در پشت درهای بسته برگزار شد، به اتفاق، برای یک دوره دیگر به ماندن آنتونیو گوترش ۷۲ ساله در سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد رای دادند. بدین ترتیب او تا ۲۰۲۶ در این سمت خواهد ماند.

ابقای گوترش به سمت دبیرکلی سازمان ملل

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی که در پشت درهای بسته برگزار شد، به اتفاق، برای یک دوره دیگر به ماندن آنتونیو گوترش ۷۲ ساله در سمت دبیرکلی سازمان ملل متحد رای دادند. بدین ترتیب او تا ۲۰۲۶ در این سمت خواهد ماند.